跳到主要內容區

 
 

TRÌNH ĐỘ

NỘI DUNG

Sơ cấp

 • Luyện tập phát âm và đối thoại cơ bản
 • Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản
 • Giới thiệu chữ Hán
 • Từ vựng cơ bản

Trung cấp

 • So sánh văn hóa
 • Ngữ pháp tiếng Trung
 • Kỹ năng nghe nói
 • Kỹ năng đọc viết

Cao cấp

 • Phong tục và văn hóa
 • Ngữ pháp tiếng Trung
 • Báo chí, tạp chí và truyện ngắn hiện đại.