跳到主要內容區

 
 

KHÓA HỌC THEO MÙA

KHÓA HỌC

THỜI GIAN HỌC

(YYYY/MM/DD)

TỔNG THỜI GIAN HỌC MỖI TUẦN (GIỜ)

HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ

(YYYY/MM/DD)

2021 KHÓA MÙA XUÂN

2021/03/02-2021/05/18

15

2021/02/09

2021 KHÓA MÙA HÈ

2021/06/07-2021/08/14

15

2021/05/10

2020 KHÓA MÙA THU

2020/08/31-2020/11/13

15

2020/07/31

2020 KHÓA MÙA ĐÔNG

2020/11/23-2021/02/01

15

2020/10/23

Học phí: 30.000 NT$/1 người

Mô tả chương trình học:
Mỗi lớp từ 4-9 người.
- Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Trung.
- Thời gian học gồm 3 tiếng mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
- Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được phát giấy chứng nhận từ trung tâm.

Ghi chú: Đủ 4 người sẽ mở lớp